Duurzaam leiderschap is meer dan het onder de knie krijgen van een aantal tools. Het is belangrijk een overtuigende visie te hebben, een duidelijk kader aan te bieden en een team te mobiliseren door middel van breed gedragen doelstellingen en waarden. Uiteraard leidt dit alles tot resultaat! De leidinggevende is de hoofdrolspeler in dit proces en hij/zij heeft als belangrijkste taken:

  • Richting geven en structureren
  • Luisteren en ondersteunen
  • Ontwikkelen en groeien

Daarom werkt Expeditie O steeds vanuit de talenten en voorkeuren van het individu om zo de leiderschapskwaliteiten verder uit te rollen.

Leiderschap à la carte

Onze in-house opleidingen zijn interactief, op maat van jouw organisatie en inhoudelijk gekoppeld aan de noden van het individu, het team en de organisatie. De definitieve inhoud van deze opleiding wordt dus pas bepaald na individuele gesprekken en tussentijdse gesprekken met het management.

Enkele mogelijke topics:

  • De 3 logische niveaus van leiderschap
  • De evolutie van leiderschap in de laatste decennia
  • Wat is duurzaam leiderschap?
  • Verbinding maken en afstemmen
  • Feedback geven en ontvangen
  • Communiceren vanuit 4 verschillende rollen
  • Gesprekken voeren als leider
  • Motiveren
  • Leiding geven in tijden van verandering
  • De impact als leider maximaliseren

Interesse in deze cursus omtrent leiderschap of op zoek naar meer informatie?

Contacteer ons