DE JUISTE LEIDERSCHAPSSTIJL IN TURBULENTE TIJDEN

Leiderschap, dat is mensen beïnvloeden, inspireren en mobiliseren om samen een doel te bereiken. Dat betekent dat leiderschap altijd gepaard gaat met een vorm van gezag, van een aanvaardbare macht. Alleen zo kan je mensen in beweging krijgen. Omdat we macht vaak aan ego of misbruik linken, trek ik het begrip open naar persoonlijke macht. Ook wel: jouw charisma! Denk aan gerelateerde concepten als de gunfactor, sociale vaardigheden en kennis. Charisma creëert een soort aantrekkingsfactor waardoor mensen graag naar je luisteren, geïnspireerd zijn, iets voor je willen doen.

Kan je charisma aanleren?

Niet iedereen is van nature een leiderstype. Niet iedereen heeft van nature een bepaald charisma. Kan je het dan aanleren? Wel, je kan het in elk geval niet kopen of laten inspuiten (????). Er is ook geen handeling die je kan aanleren waardoor je plots meer charisma uitstraalt.

Communicatie en sociale vaardigheden, EQ, zorgen er echter wel voor dat je relatie met je team sterker wordt. Communiceren is immers zowel luisteren als spreken, informeren als delegeren en actie als reactie. De kwaliteit van de interactie zorgt er op zijn beurt voor dat je sociaal kapitaal groeit! Zo kan jij, als leider, gemakkelijker mensen beïnvloeden, inspireren en mobiliseren om samen dat doel te bereiken, toch?

De invloed van turbulente tijden op leiderschap

Wat als het turbulente tijden zijn en het doel plots niet meer bereikbaar is, of verandert? Turbulentie betekent woelig, bewogen, onrustig … en wordt dus snel met onzekerheid geassocieerd. Als ik de vergelijking maak met een boot in turbulent water, dan is kijken naar een horizon die niet beweeg de beste manier om niet zeeziek te worden. Het biedt houvast. In analogie met die boot moeten we ook als leider in turbulente tijden een houvast bieden aan ons team. Door bijvoorbeeld perspectief te bieden, ook al is het maar tijdelijk.

In turbulente tijden verandert zowel de context als de zekerheden. Al die zaken hebben invloed op de motivatie van je mensen. Gewoontes doorbreken, zorgt voor weerstand. Veranderen van context, denk maar aan het nieuwe werken, thuiswerken, de gezinssituatie die wijzigt, dat zorgt voor stress. En de veranderende maatschappij zorgt ervoor dat we een ander normbesef krijgen. We gaan dus anders oordelen over goed of fout. Denk maar aan de persoon in de supermarkt die plots niest.

Turbulentie zorgt ervoor dat we onszelf in vraag stellen

Het gevolg van veranderende omstandigheden is dat we onszelf in vraag stellen. Waarom doen we wat we doen? Willen we dit nog?

Mensen zijn sociale en gemotiveerde wezens. We blijven gemotiveerd omdat we ons verder kunnen ontwikkelen, een zekere vorm van autonomie hebben en door zingeving. Een doel waar wij ‘de zin’ van inzien en er daarom aan mee willen bouwen, dat motiveert ons.

In een pandemie zoals deze, worden we niet alleen sociaal ingeperkt, als bedrijf hebben we de neiging om te stoppen met investeren in onze mensen. De interactie wordt formeler, meer online en gaat vooral over de jobinhoud. Opleidingstrajecten worden on hold gezet en vergaderingen worden ingekort tot het puur noodzakelijke.

7 concrete tips voor leiderschap in onzekere tijden

Wat is dan de juiste leiderschapsstijl in turbulente tijden? Wel, volgens mij is dat de stijl die kiest voor interactie, flexibiliteit en samenwerking. Hieronder 7 concrete tips waar jij als leider rekening mee kan houden:

  1. Toon wat minder leiderschap en ga voor meer samenwerking.
  2. Heb meer dan ooit oog voor de mens achter de functie: bel eens spontaan op en vraag hoe het gaat, laat meer waardering zien, bied een luisterend oor aan.
  3. Blijf investeren in de ontwikkeling van je mensen: luister naar hun ideeën en voorstellen tot verbetering, en geef hen de kans om nieuwe zaken uit te proberen.
  4. Ook al is het van korte duur, een e-peritief of drink op anderhalve meter afstand zorgt voor meer samenhorigheidsgevoel.
  5. Wees alert voor signalen bij je mensen als het gaat over de jobinhoud.
  6. ‘Ik weet het ook niet’, is vaak een zeer menselijk en dus wenselijk antwoord als je een belofte in tijd niet kan waarmaken.
  7. Geef je team zekerheid in de vorm van een vast moment om samen te overleggen over doelen, successen en een plan van aanpak.

 

Veel succes!

Riet De Sadeleer

Auteur van “Groeien: dat is durven!”