Elke ondernemer heeft het zich wel al eens afgevraagd: hoe verhoog je de efficiëntie van je medewerkers op een respectvolle en duurzame manier? Als zaakvoerder wil je natuurlijk een zo hoog mogelijk rendement behalen en dan wordt al snel de workload van de werknemers opgedreven, vaak met averechtse resultaten.

1 + 1 = 3

Een team heeft nood aan veiligheid, vertrouwen en betrokkenheid. Bovendien heeft elk teamlid één of meerdere rollen, verantwoordelijkheden en doelstellingen. Een team is pas een team als men samen een gemeenschappelijk resultaat nastreeft en dat is net de moeilijkheid.

Om je team te ontwikkelen moet je daarom met 2 factoren rekening houden:

  • Hoe bevorder je de efficiëntie van je team? (de juiste manier)
  • Hoe zorg je voor effectiviteit? (de juiste dingen doen)

Op een interactieve manier werken we aan de 5 frustraties waar elk team mee te maken krijgt. We ontwikkelen hiervoor hefbomen om zo obstakels om te buigen en om de samenwerking leuk te houden. Door middel van hapklare tips en concreet inzetbaar advies neem je zo kennis mee naar huis waarmee je meteen waarneembare verandering doorvoert. Het resultaat? Een hoger rendement en happy gezichten overal op de werkvloer. Iedereen tevreden!

Interactieve teambuilding

In onze workshops rond team effectiviteit staat het verbeteren van de onderlinge samenwerking centraal. Daarom hebben we enkele interactieve spelvormen ontwikkeld die de theorie op een dynamische en plezante manier aanbrengt:

   • Teamscrabble: dit spel is gebaseerd op het gekende Scrabble, alleen zijn er bij onze versie enkel winnaars. Door middel van dit spel krijgen we inzichten in elkaars perceptie rond teamdynamiek en uitdagingen. De maturiteit van het team wordt in kaart gebracht en biedt een basis om op verder te werken.
   • Teamcanvas: dit canvas geeft in 1 handig overzicht de doelstellingen, sterktes, uitdagingen en afspraken weer. Het is een perfecte link om samen te werken aan nieuwe vormen van teamwerking. Ook mature teams die andere doelen of manieren van werken willen introduceren hebben baat bij dit canvas.
   • Insights en teamontwikkeling: de combinatie van de voorkeuren van Jung en teamontwikkeling is fantastisch omdat het mensen verbindt op een eenvoudige en toegankelijke manier.

Klaar om de interne samenwerking en efficiëntie binnen jouw onderneming op te krikken?

Contacteer ons