De kleine zelfstandige!

Als "kleinkind van…” mag ik gerust zeggen: ’t is een ras apart! Je leeft voor je zaak, ’t is uw eigen kind en je steekt er maar al te graag je energie, liefde en geld in

Read More


Bloovi & Expeditie O: over “Groeien: dat is durven!”

Groeien: dat is durven! van Riet De Sadeleer (Expeditie O) is een boek dat ondernemers handvaten aanreikt om hun groei te bekijken in het totaalplaatje van de onderneming.

Read More


DE JUISTE LEIDERSCHAPSSTIJL IN TURBULENTE TIJDEN

Leiderschap, dat is mensen beïnvloeden, inspireren en mobiliseren om samen een doel te bereiken. Dat betekent dat leiderschap altijd gepaard gaat met een vorm van gezag, van een aanvaardbare macht.

Read More


Moet je alles kunnen zeggen?

In een organisatie waar voldoende vertrouwen is, zijn mensen ook bereid mee te gaan in een open feedbackcultuur, waar fouten maken kan en mag. Wanneer er een laag vertrouwen is tussen een…

Read More


Projecten inzetten als verandertool

Mensen aanzetten tot veranderen is de sleutel tot succes. Hoe zorg je dat mensen ook effectief initiatief nemen om mee te bouwen aan de toekomst? Het opzetten van projecten en daarbij zorgen voor een…

Read More


Welke leiderschapsstijl past het beste in je verandertraject?

Het leiderschap dat volgens mij nodig is om een verandering te kunnen doorvoeren iseen bottom-up leiderschap. Zolang je het klassieke top-down leiderschap hanteert, blijf je geconfronteerd met…

Read More


3 stappen om het menselijk kapitaal optimaal in te zetten als voordeel op de markt

1.Bepaal een referentiekader aan de hand van een uitgewerkt DNA Het DNA van je organisatie geeft duidelijk weer welke attitude en inborst jouw organisatie heeft, geeft en uitstraalt. Het is dan ook…

Read More


De 3 fases van een groeicyclus

De formule voor succes van een goed product of dienst: Product  Press + People + Process. Aan de omgeving kan je weinig veranderen op korte termijn. Jouw processen optimaliseren is op zich niet zo…

Read More


Missie, Visie en Strategie: Wat is dat eigenlijk?

Op het internet en in de boekhandel vind je honderden theorieën over en definities van deze drie belangrijke termen. De missie en visie van je organisatie zijn het uithangbord van waar je voor staat…

Read More


Wat remt organisaties in hun groeiambitie?

Om te groeien, moet je durven. En durven heeft met 3 elementen te maken. Durven controle loslaten. Durven verantwoordelijkheden afstaan. Durven aanvaarden dat een ander iets even goed zal kunnen als…

Read More