Wat remt organisaties in hun groeiambitie?

Om te groeien, moet je durven. En durven heeft met 3 elementen te maken.

Durven controle loslaten. Durven verantwoordelijkheden afstaan. Durven aanvaarden dat een ander iets even goed zal kunnen als jij, of misschien zelfs beter. Al die zaken hebben heel veel met vertrouwen te maken.

Een tweede factor is het onbekende. We weten wat we nu doen, we weten hoe we het moeten doen en wat het ons opbrengt. Wat als we het plots anders gaan doen? Dan hebben we geen enkele zekerheid meer. Ook hier komen we dus opnieuw uit bij durven en vertrouwen.

Je persoonlijke relatie met je medewerkers, je team, maar ook je klanten is hierin essentieel. Hoeveel vertrouwen heb je in hen? In welke mate durf je hun feedback te geven en te vragen? Of zwijg je liever uit angst weerstand op te roepen?

Een derde element, tot slot, kunnen we het best omschrijven als ‘vasthouden aan tradities of gewoontes’. “We hebben het altijd al zo gedaan, dus waarom zouden we veranderen?” Of “wie ben ik dan om het plots anders te doen?”.

Een logica die heel vaak terugkomt in familiale KMO’s of familiebedrijven waar alles doorgegeven werd van generatie op generatie op generatie … Intussen is de wereld, de markt wel veranderd, net als de invulling die wij in onze maatschappij geven aan werken …