Missie, Visie en Strategie: Wat is dat eigenlijk?

Op het internet en in de boekhandel vind je honderden theorieën over en definities van deze drie belangrijke termen.

De missie en visie van je organisatie zijn het uithangbord van waar je voor staat en

vertegenwoordigen de meerwaarde van je bedrijf. Een heldere missie en visie zijn onmisbaar voor een sterke positionering in je sector en ze vormen de ruggengraat van je groeiambitie.

Bovendien motiveren ze je medewerkers (“Daar doen we het allemaal voor!”) en trekken ze nieuw talent aan in de toekomst (“Waar identificeer ik me mee?”).

Wat is het verschil tussen missie, visie en strategie?

De missie is de bestaansreden van je organisatie: waarom besta je en waar zet je op in?

Een duidelijk geformuleerde visie is cruciaal om jezelf te onderscheiden van de concurrentie.

Daarnaast is het ook belangrijk om na te denken over de kernwaarden (normen en waarden) van je organisatie. Waar sta je voor? Welk gemis in de markt los je op? Je visie omschrijft waarvoor jouw onderneming staat.

Een gestroomlijnde missie en visie moeten uiteraard ook in de praktijk omgezet worden. Dit gebeurt door middel van een doordachte strategie: een manier waarop jouw organisatie op middellange termijn op bepaalde zaken inzet. De strategie is dus een concreet plan van aanpak dat makkelijk bijgestuurd kan worden indien nodig.

Een unieke missie en visie vormen met andere woorden de kern van iedere onderneming.

Toch merken we in de praktijk dat minder dan 10% van de medewerkers de missie en

visie van hun onderneming voldoende kennen. Ze voelen weinig betrokkenheid en

toekomstperspectief bij hun werkgever, niet onlogisch dus dat 1 op de 5 werknemers

overweegt van job te veranderen.

Ik geef hieronder het voorbeeld van mijn eigen organisatie, Expeditie O.

De missie van Expeditie O, mijn groei-ambitie is: Mensen doen groeien. Eigenlijk is dat het antwoord op de vraag: waartoe leidt alles wat ik met Expeditie O doe. Het antwoord ‘mensen doen groeien’ kan ook het antwoord zijn van bijvoorbeeld een kinderarts, vermogensbeheerder of marketingkantoor. Dus: 1 planeet (missie) verschillende wegen om er te geraken.

De visie van Expeditie O: waarop zet Expeditie O in om haar missie te bereiken?

Wij begeleiden organisaties in het realiseren van hun groeiambitie aan de hand van interactieve trajecten. Vanuit onze visie: groeien doe je SAMEN met je team. Interactie is cruciaal hierin.

Om heel snel te duiden op welke manier wij werken, hebben we een ABC. Dat zijn onze

kernwaarden die aangeven waar we voor staan.

Altijd menselijk

Blijf nieuwsgierig

Creëer samen

Doe beter

En onze strategie? Hoe passen we dit toe op vragen van vandaag? Welke acties nemen we om alle mogelijke potentiële klanten te informeren en te laten ervaren wat we doen? Wij kozen ervoor in te zetten op professionalisering, naambekendheid, validatie en partnership. Uit deze topics zijn concrete actieplannen gekomen zoals bijvoorbeeld: Deze website, een social media campagne, Spreken op events en netwerken, het schrijven van een boek, het vastleggen van partnerships,…