De 3 fases van een groeicyclus

De formule voor succes van een goed product of dienst:

Product  Press + People + Process.

Aan de omgeving kan je weinig veranderen op korte termijn. Jouw processen optimaliseren is op zich niet zo moeilijk. Het vergt vooral een kunst om jouw mensen mee te krijgen in je groeiverhaal.

De interpersoonlijke relatie is de sleutel tot groei!

Groeien dat is durven af te stappen van oude gewoontes. Dat betekent dat je heel wat creativiteit nodig hebt om de zaken net iets anders aan te pakken.

Daarom laten wij ons inspireren door het CPS-model, wat staat voor Creative problem-solving. Oorspronkelijk werd dit model gebruikt om creativiteit in organisaties een platform te geven, om creatieve vraagtekens te kunnen bedenken en implementeren.

Ik heb dan ook de vertaalslag gemaakt om het CPS-model te kunnen gebruiken in een veranderingstraject.

Centraal in het model staan drie fases waar je door moet om het succes van je vernieuwing, je verandering, duurzaam te verankeren.

De drie fases zijn:

  • Verheldering: je definieert je groeiambitie en vormt een helder/kritisch beeld van de huidige situatie.
  • Transformatie: je gaat andere manieren van handelen uitdenken, aan de hand van brainstormtechnieken, projectteams en tools.
  • Implementatie: hoe zorg je ervoor dat je mensen mee krijgt in die verandering en nieuwe gewoontes kweekt?

Als je verandering wil brengen binnen een organisatie, heb je verheldering nodig, zodat je heel helder weet waar je naartoe wil, en ook durft kijken naar hoe je organisatie er op vandaag uitziet. Ben je wel kritisch genoeg? Durf je de dingen benoemen of de frustraties, motivaties en demotivaties van anderen zien?

Transformatie heeft voor mij met drie dingen te maken:

  • bewust zijn van wat je zeker wil behouden omdat die dingen in lijn liggen met waar je naartoe wil;
  • weten waar je afscheid van moet nemen omdat het geen enkel doel waar je naartoe wil, ondersteunt;
  • en weten wat je moet aanpassen.

De laatste fase, die van de implementatie, komt neer op het brengen van rust. Wanneer je een verandering op gang brengt, trek je mensen uit hun comfortzone. Als je wil dat een nieuwe gewoonte verankerd raakt, heb je ook een moment van rust nodig, waardoor mensen opnieuw nieuwe routines kunnen aanleren. Dat doen ze in de implementatiefase.