3 stappen om het menselijk kapitaal optimaal in te zetten als voordeel op de markt

1.Bepaal een referentiekader aan de hand van een uitgewerkt DNA

Het DNA van je organisatie geeft duidelijk weer welke attitude en inborst jouw organisatie heeft, geeft en uitstraalt. Het is dan ook logisch dat er bij elke medewerker een duidelijke match is met de interne waarden.

2.Drive: wat zijn de drijfveren van je medewerkers? Hoe zet je die in?

Het je een correct zicht op de drijfveren van je teamleden. Weet jij waarom ze doen wat ze doen, wat hun beweegt en motiveert? Niet iedereen wordt geprikkeld op dezelfde manier. Bovendien is motivatie een moeilijk te achterhalen iets en is het ook gekoppeld aan een bepaalde context. Kan je wel achterhalen wat hen drijft? Dan kan je de “goesting” mee nemen als onoverwinnelijk voordeel.

3. Investeer in de sterktes van je mensen en zet die in als voordeel: WIN x WIN.

Dat betekent niet dat je alleen maar leiders moet hebben, wel dat je heel bewust moet zijn van welke talenten er in je mensen zitten. En je moet je afvragen of je die wel benut. Kan je die talenten inzetten in je organisatie?

Het erkennen en herkennen van talent is dus de sleutel om het maximum uit je mensen te halen.

Elke persoon, hoe vervelend en hinderlijk hij of zij ook kan zijn voor je groei, heeft wel iets in zich dat een meerwaarde kan betekenen voor je groeiverhaal.

Het is veel gevaarlijker om je met jaknikkers te omringen die heel lief en leuk zijn, maar

die eigenlijk niet weten waar de klepel hangt, dan met mensen die soms wat moeilijker in de omgang zijn maar die qua kennis en competenties en kritische noten een heel grote meerwaarde kunnen betekenen.

De meerwaarde van te werken met talenten in je organisatie is dat je investeert in de sterktes van de medewerkers en die sterktes inzet als concurrentieel voordeel.

Investeren wil zeggen dat je tijd en ruimte geeft voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling.

Als je enkel opleiding geeft om de zwaktes bij te schaven, dan moet je blij zijn met een gemiddelde. Door te investeren in sterktes, kweek je toppers! Kosten al die opleidingen en inactiviteitsdagen voor persoonlijke ontwikkeling geen handenvol geld? Zo zie ik het niet.

Een opleidingsbudget maakt deel uit van het loonpakket en kan meegenomen worden in de onderhandeling bij groeigesprekken. Elke investering die je maakt voor persoonlijke groei, zet je terug in zodat het de organisatie ook iets oplevert.

Learn-teach-do projecten zijn een perfect voorbeeld van hoe je dit implementeert. Jij laat iemand een opleiding, seminarie of workshop volgen in zijn interesseveld (learn). Hij krijgt op zijn beurt spreektijd in een teamvergadering waar de essentie van wat geleerd werd uit de doeken wordt gedaan (teach) en waar nagegaan wordt hoe je dit kan toepassen in jullie markt/organisatie. En jullie beslissen hoe jullie dit effectief kunnen toepassen (do).