De groeitrajecten van Expeditie O zijn uniek omwille van de hoge graad van interactiviteit, wat we bereiken door spel, theorie en concrete cases af te wisselen.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het leervermogen toeneemt wanneer men ook plezier ervaart op het moment van het bijleren. Daarom kiezen we bewust voor niet-klassieke trajecten die mensen aanzetten om te bewegen, te veranderen en open te staan voor nieuwe manieren van werken.

“Waanzin is steeds hetzelfde doen en een ander resultaat verwachten”

A.Einstein 

Omdat elk bedrijf uniek is en dus ook andere verwachtingen heeft, zijn onze trajecten steeds opgedeeld in 3 fases volgens het leermodel van Maslow (van “Onbewust Onbekwaam” naar “Onbewust Bekwaam”).

  • Verheldering: van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Onbekwaam. Het doel van deze fase is een helder zicht krijgen op de verwachtingen, doelstellingen en deelnemers, alsook het in kaart brengen van de huidige situatie.
  • Transformatie: van Bewust Onbekwaam naar Bewust Bekwaam. In deze tweede fase leren we in een veilig kader andere manieren van werken aan en krijg je inzicht in verschillende kaders, tools en handvaten.
  • Implementatie: van Bewust Bekwaam naar Onbewust Bekwaam. Eens de handvaten zijn aangeleerd is er ervaring nodig in de praktijk. Hier bieden we tot slot de mogelijkheid aan elke deelnemer om over zijn bevindingen op de werkvloer te reflecteren en deze bij te schaven waar nodig. In deze laatste fase worden de nieuwe gewoontes geconsolideerd.

Klaar om de groeiambitie van jouw onderneming leven in te blazen?

Contacteer ons