Wat hebben wij met Black Friday?

Toen ik deze ochtend mijn mailbox opende, was ik stomverbaasd hoe hij uitpuilde van de “Black Friday”-campagnes. Hoe origineel zijn we en hoe snel kopiëren we zonder stil te staan bij de inhoud? Wie weet trouwens van waar de hype komt?

Lees meer


Moet je alles kunnen zeggen?

In een organisatie waar voldoende vertrouwen is, zijn mensen ook bereid mee te gaan in een open feedbackcultuur, waar fouten maken kan en mag. Wanneer er een laag vertrouwen is tussen een leidinggevende en een van zijn medewerkers, dan heeft die medewerker, die een fout heeft gemaakt, er alle belang bij die fout weg te moffelen. ...

Lees meer


Projecten inzetten als verandertool

Mensen aanzetten tot veranderen is de sleutel tot succes.
Hoe zorg je dat mensen ook effectief initiatief nemen om mee te bouwen aan de toekomst?
Het opzetten van projecten en daarbij zorgen voor een projectteam, budget en tijd zijn factoren die daarin kunnen helpen...

Lees meer


Welke leiderschapsstijl past het beste in je verandertraject?

Het leiderschap dat volgens mij nodig is om een verandering te kunnen doorvoeren iseen bottom-up leiderschap. Zolang je het klassieke top-down leiderschap hanteert, blijf je geconfronteerd met sterke(re) weerstanden. Top-down leiderschap betekent dat je een leider bent uit macht, ...

Lees meer


3 stappen om het menselijk kapitaal optimaal in te zetten als voordeel op de markt

1.Bepaal een referentiekader aan de hand van een uitgewerkt DNA

Het DNA van je organisatie geeft duidelijk weer welke attitude en inborst jouw organisatie heeft, geeft en uitstraalt. Het is dan ook logisch dat er bij elke medewerker een duidelijke match is met de interne waarden.
...

Lees meer


De 3 fases van een groeicyclus

De formule voor succes van een goed product of dienst:

Product  Press + People + Process.

Aan de omgeving kan je weinig veranderen op korte termijn. Jouw processen optimaliseren is op zich niet zo moeilijk. Het vergt vooral een kunst om jouw mensen mee te krijgen in je groeiverhaal.

De interpersoonlijke relatie is de sleutel ...

Lees meer


Missie, Visie en Strategie: Wat is dat eigenlijk?

Op het internet en in de boekhandel vind je honderden theorieën over en definities van deze drie belangrijke termen.

De missie en visie van je organisatie zijn het uithangbord van waar je voor staat en

vertegenwoordigen de meerwaarde van je bedrijf. Een heldere missie en visie zijn onmisbaar voor een sterke positionering in je sector en ...

Lees meer


Wat remt organisaties in hun groeiambitie?

Om te groeien, moet je durven. En durven heeft met 3 elementen te maken.

Durven controle loslaten. Durven verantwoordelijkheden afstaan. Durven aanvaarden dat een ander iets even goed zal kunnen als jij, of misschien zelfs beter. Al die zaken hebben heel veel met vertrouwen te maken.

Een tweede factor is het onbekende...

Lees meer